Standpunten

Algemene Beschouwingen 2018

 

                                                                                                             

 

 

 

 

Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

 

Voor de ChristenUnie Harlingen is de liefde van God voor ons mensen het uitgangspunt om te werken aan een prachtige stad met veel aandacht voor het welbevinden van de mensen die hier wonen.

Vanuit dit gegeven hebben wij onze algemene beschouwingen gemaakt. Wij lichten dit verder puntsgewijs toe.

 

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

 

Het streven om de organisatie blijvend te kwalificeren voor de toekomst middels strategisch opleidingsbeleid vind een warm gehoor bij de ChristenUnie Harlingen. Wij verlangen daarmee ook blijvend goede krachten aan te trekken om onze stad langdurig te dienen. Aandacht voor de mensen kan altijd veel welbevinden oogsten. Waar dan ook.

 

Programma 2

Wij ondersteunen het streven van de Gemeente om te werken aan de sociale veiligheid en zijn nieuwsgierig wat de sluitende aanpak omtrent verwarde personen en Wet aanpak woonoverlast ons gaat opbrengen. Wellicht dat er meer aandacht nodig is voor deze groep. De ChristenUnie Harlingen wil hier graag van op de hoogte blijven.

 

Programma 3 Verkeer Vervoer en Waterstaat

 

De ChristenUnie is enorm enthousiast over de diverse herinrichtingen die op stapel staan en zijn blij dat vele entreepunten nu aangepakt gaan worden.

 

Programma 4 Economie

 

De ChristenUnie is blij met  de O4  projecten en zien uit naar een update om eens te horen over opbrengsten op gebied van werkgelegenheid voor jongeren. Met name of het doel van vervangingsbehoefte ook werkt. Ook  het vrijmaken van gelden voor het uitvoeren van duurzaamheidsscans kan op steun van de ChristenUnie rekenen. Wat de cruiseschepen aangaat vind de ChristenUnie wel dat wij de kosten tegen de baten moeten houden. Het staat dan wel mooi zo’n groot schip in de haven, maar brengen wij ook in kaart wat de schade is aan kades en zetten wij dat af tegen de opbrengsten vragen wij ons af.  Om 25000 te begroten voor een RetailDeal vinden wij een goede keuze.

 

In programma 5 Onderwijs

 

Zijn we blij en dankbaar voor de huidige goede stand van zaken.

 

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

 

Er staan veel grote plannen op de agenda voor 2018. Het verbinden van Hannemahuis en bibliotheek is daar wel de kostbaarste van. De kans om hier een prachtig cultureel centrum te realiseren kan op warme steun van de ChristenUnie rekenen.

Voor wat betreft het groen aanbod van onze stad is de ChristenUnie van mening dat hier nog echt wel een inhaalslag te maken is. Met name het toevoegen en inrichten van braakliggende terreinen bij het Harlinger bos zien wij als een mooi begin. Wij zien uit naar een samengevoegd plan voor dit gebied dat snel aangepakt mag worden.

 

Programma 7 Sociaal Domein

 

De ChristenUnie is heel blij met de huidige stand van zaken rond het Sociaal Domein en vooral de uitbouw van de brede dagvoorziening in gebouw C.

Wij zijn blij dat de medewerkers van de Gebiedsteams nu ondersteuning krijgen in de bevordering van hun deskundigheid en er een scholingsplan komt.

Ook zijn wij reuze nieuwsgierig hoe de opstart van de algemene opvang van licht dementerenden vorm krijgt. En of wij hier ook een uitnodiging voor krijgen.

Wel willen wij nogmaals aandacht vragen voor de ondersteuning van mensen met een psychiatrische beperking daar dit een speciale doelgroep is.

 

Programma 8 Volksgezondheid

 

Met reikhalzend verlangen ziet de ChristenUnie uit naar de status Fairtrade Gemeente, iets waar het afgelopen jaar hard aan gewerkt is. Ook de ontwikkelingen rond het ontwikkelingsprogramma van de Fumo en de vele plannen voor duurzaamheid kunnen rekenen op onze steun.

 

Wij blijven hier ook graag van op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marga Liefting

 

XC

 

                                                                                                             

 

 

 

 

Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

 

Voor de ChristenUnie Harlingen is de liefde van God voor ons mensen het uitgangspunt om te werken aan een prachtige stad met veel aandacht voor het welbevinden van de mensen die hier wonen.

Vanuit dit gegeven hebben wij onze algemene beschouwingen gemaakt. Wij lichten dit verder puntsgewijs toe.

 

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

 

Het streven om de organisatie blijvend te kwalificeren voor de toekomst middels strategisch opleidingsbeleid vind een warm gehoor bij de ChristenUnie Harlingen. Wij verlangen daarmee ook blijvend goede krachten aan te trekken om onze stad langdurig te dienen. Aandacht voor de mensen kan altijd veel welbevinden oogsten. Waar dan ook.

 

Programma 2

Wij ondersteunen het streven van de Gemeente om te werken aan de sociale veiligheid en zijn nieuwsgierig wat de sluitende aanpak omtrent verwarde personen en Wet aanpak woonoverlast ons gaat opbrengen. Wellicht dat er meer aandacht nodig is voor deze groep. De ChristenUnie Harlingen wil hier graag van op de hoogte blijven.

 

Programma 3 Verkeer Vervoer en Waterstaat

 

De ChristenUnie is enorm enthousiast over de diverse herinrichtingen die op stapel staan en zijn blij dat vele entreepunten nu aangepakt gaan worden.

 

Programma 4 Economie

 

De ChristenUnie is blij met  de O4  projecten en zien uit naar een update om eens te horen over opbrengsten op gebied van werkgelegenheid voor jongeren. Met name of het doel van vervangingsbehoefte ook werkt. Ook  het vrijmaken van gelden voor het uitvoeren van duurzaamheidsscans kan op steun van de ChristenUnie rekenen. Wat de cruiseschepen aangaat vind de ChristenUnie wel dat wij de kosten tegen de baten moeten houden. Het staat dan wel mooi zo’n groot schip in de haven, maar brengen wij ook in kaart wat de schade is aan kades en zetten wij dat af tegen de opbrengsten vragen wij ons af.  Om 25000 te begroten voor een RetailDeal vinden wij een goede keuze.

 

In programma 5 Onderwijs

 

Zijn we blij en dankbaar voor de huidige goede stand van zaken.

 

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

 

Er staan veel grote plannen op de agenda voor 2018. Het verbinden van Hannemahuis en bibliotheek is daar wel de kostbaarste van. De kans om hier een prachtig cultureel centrum te realiseren kan op warme steun van de ChristenUnie rekenen.

Voor wat betreft het groen aanbod van onze stad is de ChristenUnie van mening dat hier nog echt wel een inhaalslag te maken is. Met name het toevoegen en inrichten van braakliggende terreinen bij het Harlinger bos zien wij als een mooi begin. Wij zien uit naar een samengevoegd plan voor dit gebied dat snel aangepakt mag worden.

 

Programma 7 Sociaal Domein

 

De ChristenUnie is heel blij met de huidige stand van zaken rond het Sociaal Domein en vooral de uitbouw van de brede dagvoorziening in gebouw C.

Wij zijn blij dat de medewerkers van de Gebiedsteams nu ondersteuning krijgen in de bevordering van hun deskundigheid en er een scholingsplan komt.

Ook zijn wij reuze nieuwsgierig hoe de opstart van de algemene opvang van licht dementerenden vorm krijgt. En of wij hier ook een uitnodiging voor krijgen.

Wel willen wij nogmaals aandacht vragen voor de ondersteuning van mensen met een psychiatrische beperking daar dit een speciale doelgroep is.

 

Programma 8 Volksgezondheid

 

Met reikhalzend verlangen ziet de ChristenUnie uit naar de status Fairtrade Gemeente, iets waar het afgelopen jaar hard aan gewerkt is. Ook de ontwikkelingen rond het ontwikkelingsprogramma van de Fumo en de vele plannen voor duurzaamheid kunnen rekenen op onze steun.

 

Wij blijven hier ook graag van op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marga Liefting