Speerpunt Historisch Harlingen

IMG_1646dinsdag 20 maart 2018 20:23

Het historisch gezicht van de stad Harlingen gaat de ChristenUnie enorm aan het hart. Wij zijn er trots op.

Speerpunt Historisch Harlingen

Trots op ons Harlingen: Harlingen kent een rijke Historische en Culturele achtergrond met stadsrechten sinds 1234 en staat op de 16de plaats  van de landelijke lijst met meest historische gebouwen.

Daarnaast hebben wij een toonaangevend Museum: Het Hannemahuis, dat uitstekend werk levert, mooie exposities organiseert en een grote trekker is voor toeristen die onze stad bezoeken. In dat kader ligt een verbinding met het nieuw op te richten Aardewerkmuseum voor de hand. Wij ondersteunen dit van harte.

ChristenUnie Harlingen vindt dat we deze culturele achtergrond moeten koesteren, maar ook dat wij oog moeten hebben voor onze historische uitstraling en indien mogelijk deze te verbeteren. Onze zichtlijnen op de prachtige grachten worden ontsierd door toilet-douche boten. Dat kan echt niet meer. Beter kunnen wij dit onderbrengen in bestaande gebouwen. Dit kan bijvoorbeeld door afspraken te maken met huidige bedrijven om een gedeelte te huren en zodanig in te richten.

Ook de nieuwe inrichting van de entree Steenhouwerstraat heeft onze aandacht. Let wel: deze gaan wij voor de komende 50 jaar weer vastleggen.

De recentelijk vrijgegeven plannen van Het Dukdalfterrein zijn werkelijk schitterend te noemen. De ChristenUnie denkt dat de zichtlijnen nog beter tot zijn recht komen als de hoek bij de Zuiderhaven vrij zou blijven. (ipv Bambach locatie)

Wij zijn benieuwd wat ú vindt van onze plannen en hopen dat u dit laat horen met uw stem komende woensdag. Historisch Harlingen ligt ook in uw hand!

 

 

« Terug