Gaat de misthoorn weer loeien?

vuurtorenwoensdag 07 maart 2018 16:12

Als het aan de ChristenUnie ligt blijft de misthoorn zoals hij nu is..

De misthoorn van Harlingen

Een kapotte misthoorn was de aanleiding voor de Raad van Harlingen om begin 2015 te vergaderen. Zoals bij elk onderwerp waren er ook dit keer voor-en tegenstanders. Herplaatsen of niet? Echter, met een belangrijke verschil: de voorstanders wilden geen hinder ondervinden van het nachtelijk geloei bij mist. Want loeien kan hij goed! De tegenstanders waren voornamelijk mensen die er vlakbij woonden en hier dermate hinder van ondervonden dat zij hier werkelijk alle loei-uren wakker van lagen. Dit kwam hun welzijn niet ten goede. Na een lang beraad werd er uiteindelijk geluisterd naar de woorden van de burgemeester. Hij verklaarde dat er geen tussenweg was voor het nachtelijk loeien: bij de aan-stand zou hij zowel dag als nacht los gaan. De meerderheid koos daarom niet meer voor plaatsing. Wat ook meespeelde was de mening van Rijkswaterstaat. Zij vertelden dat plaatsing een nieuwe verantwoordelijkheid schept buiten de eigen wateren, welke Harlingen niet meer zou moeten willen. Het was tegen het advies in.

Nu, drie stille jaren later, hebben de voorstanders opnieuw hun pijlen gericht op herplaatsing van de misthoorn. Op dit moment ligt op het bordje van de burgemeester het, door de meerderheid van de Raad, verzochte onderzoek tot herplaatsing. Maar, de ChristenUnie is ook deze keer wederom niet meegegaan met dit voorstel. Wij menen dat het belang van mensen die doodziek worden van het geluid zwaarder weegt dan de nostalgische verlangens van voorstanders. Ook lijkt ons dat de aansprakelijkheidsverschuiving nog steeds speelt; evenals de problemen met de aan en uit knop.

« Terug