Herstel Harlinger bos en toevoeging van de Beleeftuin

verpaupering Harlinger Bos en garageboxen 011

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

dinsdag 07 november 2017 12:31

Tijdens de vergadering over begroting en de Algemene Beschouwingen kwam ook het al dan niet doorgaan van het toevoegen van het braakliggende terrein naast Boulegoed ter sprake..

De beleeftuin, een initiatief van ChristenUnie Harlingen, komt er. 

De Raad van Harlingen heeft de opdracht gegeven te starten met de renovatie van het Harlinger bos en de aanleg van de tuin. Daarbij werd de kanttekening gezet dat de wethouder terugkomt bij overschrijding van de ruim 80.000 euro die begroot is.

Het braakliggende stuk grond naast Boulegoed wordt bij het Harlinger bos getrokken. Zo kan er in één keer gewerkt worden aan het opknappen van het Harlinger bos, waar de beleeftuin een onderdeel van wordt. Het park wordt zo in zijn geheel verbeterd. 

De weg naar dit besluit heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. In 2016 is er opdracht gegeven aan de wethouder om de plannen samen te voegen. De plannen werden echter niet samengevoegd, maar aan elkaar geplakt. Daardoor ontstond er ruimte om uitbreiding van het Harlinger bos te heroverwegen en dat gebeurde ook. Verschillende partijen vroegen zich af of het wel wijs was. 

Argumenten tegen de beleeftuin waren financiering en te weinig draagvlak. Het draagvlak is echter niet officieel gepeild, dus daar kan geen uitspraak over worden gedaan. De financiering komt uit de pot ‘bovenwijkse voorzieningen Ludinga’. Wij zien de financiering als volkomen legitiem. Het park is verbonden aan de Pollendam. Bijdragen in de bovenwijkse pot komen van de ontwikkelingen op de gronden bij de Pollendam. Dit gebeurt al sinds 2005. Momenteel zit er 700.000 euro in en dat bedrag neemt met iedere bouwontwikkeling toe. Waarom zou de Pollendam bij haar ontwikkeling dan niet mogen steunen uit dit fonds? Daar zijn deze potten juist voor bedoeld. 

De wijk kan niet zelf over deze pot beschikken. Willen zij hieruit geld reserveren, dan zullen zij, via een partij in de raad, of de wethouder, een voorstel moeten doen en dat voorstel moet dan ook nog eens aangenomen worden. Wordt de pot echter niet voor verbeteringen in de wijk gebruikt, dan stroomt het geld op den duur naar de algemene middelen en wordt het gebruikt ten behoeve van alle Harlingers. 

Nu ruim anderhalf jaar later heeft de raad alsnog ingestemd met de beleeftuin. Wel wordt de beleeftuin enigszins aangepast uitgevoerd. Compromissen horen nu eenmaal bij de politiek.  

De ChristenUnie vindt een mooi park bijdragen aan het woongenot van omwoners. Gezinnen van omliggende wijken, ouderen uit de Batting en groen minnende Harlingers kunnen straks genieten van een mooi park.  

Door Harlingen groener te maken, dragen wij als ChristenUnie een klein beetje bij aan Gods geweldigeschepping.

 

« Terug