Speerpunten

Speerpunten 2018-22

Verkiezingen gaan over mensen. Over u, jou en over mij. De ChristenUnie gelooft in een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor de gemeente Harlingen.

Sinds 2010 mogen we deze visie inzetten in de gemeenteraad. In de afgelopen jaren hebben we, dankzij uw steun, veel kunnen bereiken. Wij denken hierbij aan de volledige renovatie van alle speeltuinen inclusief haar beleidskader en structureel geld voor Klein Verkeersleed (plaatsing meerpalen c.q. dukdalven) sinds 2011. Ook hebben we in 2013 op de bereikbaarheid van openbare gebouwen ingezet en extra aandacht gevraagd voor mensen met een Pgb. Bovendien startte in mei 2016 op initiatief van de ChristenUnie door een raadsbreed gesteunde motie de voorbereiding tot het Fairtrade maken van onze gemeente  en op dit moment  komt de uitwerking van het Initiatiefvoorstel Beleeftuin Harlingen tot een Harlinger bos met een plus tot stand, waarbij een braakliggend terrein nabij de Pollendam wordt toegevoegd.

Ook de komende vier jaren hebben we plannen die laten zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. En specifiek in Harlingen, dat sinds 1234 stadsrechten heeft. En wat voor een stad! Harlingen is van een adembenemende schoonheid en staat op plaats 16 van de landelijke lijst met meest monumentale panden!

Helaas telt de gemeente Harlingen momenteel ongeveer 800 werklozen en is het voor hen moeilijk  aan een baan te komen. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks een baan dichtbij of onder de armoedegrens leven. De ChristenUnie vindt dat niemand in de gemeente Harlingen aan zijn of haar lot mag worden overgelaten. Werk is een zeer belangrijke manier om deel te nemen aan de samenleving.  Vooral voor jongeren en mensen met een lichamelijke (of psychische) beperking, is het lastig om aan werk te komen en te blijven. Daarom gaat de ChristenUnie zich inzetten met het onderzoeken van talenten en daarmee kansen vergroten om aan het werk te komen: Waardig Werk(t).

Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De ChristenUnie wil goede keuzes maken voor het creëren van groene zones en gaat verder voor een Groene Gordel rond en door Harlingen: minder beton en meer wandelpaden. Ook het vrijgekomen gebied, rond de nieuw aangelegde N31, biedt een goede kans om burgers inspraak te geven door tijdens informatie avonden met belanghebbenden plannen voor te leggen.

De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd: zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht. Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Mensen zijn geschapen door God en de ChristenUnie wilt dat jongeren gezond blijven, vrij van verslaving opgroeien en in vrijheid hierin keuzes kunnen maken. Dat start niet op het voortgezet onderwijs, maar al eerder. Door te investeren in positieve preventie zorgen we ervoor dat zowel jongeren als ouderen (langer) gezond blijven. Daarom zet de ChristenUnie in op leefstijlverbetering met voorlichting over roken, alcohol en drugs in het laatste jaar van de basisscholen.

Tenslotte probeert Harlingen de laatste jaren in te zetten op toerisme door een speciale drijvende kade aan te leggen. Inmiddels zien we steeds vaker Cruise schepen van over de hele wereld de stad aandoen. En al deze toeristen willen graag onze historische binnenstad bekijken. Dat plaatst ons voor keuzes. Zo wil de ChristenUnie Harlingen ter verbetering van het uitzicht de drijvende toiletgebouwen vervangen door dexe activiteiten te faciliteren in bestaande gebouwen. Zijn wij tegen verdere bezuinigingen op cultuur. Ondersteunen wij het nieuwe cultuurcentrum op de voorstraat en steunen wij het initiatief tot een aardewerk museum in de binnenstad.

‘Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’ (Jeremia 29:7)