Lees hoe de ChristenUnie denkt over de waarde van mensen

JDR_1560[2]maandag 19 maart 2018 12:33

Uitgelicht het Speerpunt Waardevol Werk(t)

Waardevol Werk(t).

 

Binnen de GGZ, waar ik werk, heb ik gevraagd naar het werkperspectief voor cliënten richting herstelperiode. Twee cliënten zeiden tegelijk dat ze 100% waren afgekeurd door het UWV. Dat was een heftige situatie: niet meer bruikbaar voor de arbeidsmarkt, zo voelde het…

Wij, als CU Harlingen, kijken hier anders naar. Wij vinden dat de mens zeer goed geschapen is en door omstandigheden en ziekte geworden wie hij is. Maar zijn of haar waarde blijft hetzelfde, zijn talenten die hij gekregen heeft, blijven van waarde.  Wij putten hierbij uit een belangrijke tekst vanuit de Bijbel:

Marc 6: 34  34 En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen.

 

De CU Harlingen vindt dat werk een belangrijke manier is om deel te nemen aan de samenleving. Het geeft een doel op een zeer belangrijke manier. Vooral voor jongeren en mensen met een lichamelijke,  dan wel psychische beperking, is het lastig om aan het werk te komen.  Daarom gaat de CU Harlingen kijken hoe we mensen weer hun leven een doel geven , met al zijn talenten waardevol voor God en voor de mensen door werk. Het is één van onze speerpunten geworden voor de raadsverkiezingen van 2018: iedereen in de gemeente Harlingen perspectief bieden op het hebben van werk: talenten ontdekken en kansen verbeteren.

 

Wij willen investeren in jongeren door hen te helpen hun kansen te verbeteren om aan het werk te komen. Hun talenten te ontdekken. Mensen met een beperking willen wij helpen door te investeren in een werkplek die op maat gemaakt wordt.  We kijken naast de mens ook  naar het investeren in Harlingen als werkgelegenheidsgebied.  We zoeken naar en ondersteunen initiatieven die de lokale economie versterken en opnieuw doen opbloeien.

 

« Terug