Speerpunt Positieve Preventie uitgelicht

IMG_CU fotodonderdag 01 maart 2018 12:18

ChristenUnie Harlingen licht de komende weken haar speerpunten toe

Positieve Preventie

 

De jongeren zijn de toekomst, ook in onze gemeente. Een deel van de jongeren in Harlingen valt buiten de samenleving vanwege problemen met drugs. Voorkomen is beter dan genezen en daarom is het voor ons van belang om actief en preventief te werk te gaan in de strijd tegen drugs.

 

Wat kunnen we als CU preventief betekenen:

* Voorlichting op scholen vanaf groep 8, maar ook in elke klas.

* ouders bewust maken van hun rol, opvoedingsondersteuning en voorlichting.

 

Verveling is één van de oorzaken om te gebruiken. Om deze invloed te verminderen willen we werken aan een goede vrijetijdsbesteding: sport, spel en recreatie op scholen en daarbuiten.

 

Uit onderzoek (Jeugd GGD Fryslân 2012-2016) bleek dat het harddruggebruik onder jongeren in Harlingen 5% was en het cannabis gebruik 19%  (hoger dan het Friese gemiddelde van 16%.). Na dit onderzoek heeft de gemeente Harlingen fors ingezet op preventie en voorlichting. 

 

Bij het jongerenwerk staan deze onderwerpen regelmatig op de agenda en wordt het gesprek aangegaan met jongeren.

 

Eenmaal per jaar wordt samen met de politie voor groep 8 van het basisonderwijs "Loop niet mee" georganiseerd. In spelvorm wordt het gesprek aangegaan met leerlingen over o.a. roken, alcohol, drugs en meelopen met de groep.

 

Daarnaast werkt de GGD aan bewustwording op vroege leeftijd. In groep 7 van het basisonderwijs wordt voorlichting gegeven over onder andere alcohol en drugsgebruik en de effecten daarvan.

 

De RSG Simon Vestdijk, de Maritieme Academie en het jongerenwerk Harlingen organiseren gezamenlijk het voorlichtingsproject SPAM. SPAM is een project om met jongeren in gesprek te komen over onderwerpen zoals social media, pesten en genotmiddelen en richt zich op de eerste drie jaar van de scholen. Doel van SPAM is om de kennis, de sociale norm en de weerbaarheid van jongeren te vergroten.

 

Hiermee zijn de cijfers wel gedaald, maar nog steeds is het drugsgebruik, maar zeker ook het alcohol gebruik onder de jongeren van Harlingen hoog. (13% cannabisgebruik, 3% harddrugs gebruik, 45% alcohol gebruik.

 

Drugs en vrijheid.

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. De CU wil dat jongeren weten welke keuze ze hebben. Dat ze vrij zijn om te kiezen. Daarom willen we dat de preventie en voorlichting voor ouders en kinderen op de basisschool beter wordt. Een duidelijk lesprogramma voor alle 8e klassen, naast het ‘’loop niet mee” project en de voorlichting van de GGD.  We geloven dat je niet vroeg genoeg kan beginnen met de juiste voorlichting en de juiste informatie.

« Terug